måndag 6 mars 2017

AcetyIcholin

acetyIcholin [lin, lat. + řec.], org. látka, v živoč. organismu důležitý chem. přenášeč nervových popudů. Snižuje krevní tlak. acetylid vápenatý viz karbid vápníku, acidimetrie [-dy-, lat. + řec.], metoda odměrné analýzy; stanovení látek zásadité povahy jejich neutralizací (titrací) roztokem kys. (nejčastěji chlorovodíkové nebo sirové) vhodné normality, acidita [-dy-, lat.], míra kyselosti; 1. chem. kyselost roztoku vyjádřená v jednotkách pH; obsah volné kys. v roztoku vyjádřený v hmotnostních procentech, normalitě či molaritě, valech, popř. hmotnostních nebo objemových zlomcích; 2. zeměd. a. půdy, kyselá reakce půdy (pH menší než 7); jev působený ztrátou bazických výměnných kationtů z půdního sorpčního komplexu, které jsou nahrazovány ionty hliníku, hydroxo-hlinitých polymerů nebo vodíku.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar